Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
 • Doğalgaz Borcumu Nasıl Öğrenebilirim ?

  Akmercan web sitesinden fatura borcunuzu online sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.  ..Devamı

 • Abone Bağlantı Bedeli Nedir?

  Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir, bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.  ..Devamı

 • Abonelik ve Abone Bağlantı Bedeli Nedir?

  Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedelinin hesabında iki ayrı tarife grubu bulunmaktadır: a) Konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan aboneler Şehir içi      Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Bağlantı ..Devamı

 • Abone Bağlantı Bedeli Nasıl Hesaplanır?

  Abone bağlantı bedeli, lisans süresinin ilk beş yılı için 150 USD + KDV, beş yıllık lisans süresinin bitiminden, lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından belirlenir. Örnek; 200 m2`a kadar 150 USD + Sayaç Bedeli 30 USD =180 USD + KDV (%18) = 212,4 USD Sonraki her 100 m2 için 150 USD + KDV (%18) = 177 USD Karşılıgı TL Tutarı ilave olarak alınacaktır. ..Devamı

 • Doğalgaz Gaz Kullanım Sözleşmesi Nedir?

  Abonelik işleminizi yaptırdıktan sonra, sertifikalı tesisatçı firmanın kullanımınıza uygun olarak çizdiği Tesisat Projesinin dağıtım şirketi tarafından onaylandıktan sonra gaz kullanımı için yapılan sözleşmedir. ..Devamı

 • Güvence Bedeli Nedir?

  Dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Güvence Bedeli Tarifelerini web adreslerimizden öğrenebilirsiniz.  ..Devamı

 • Açma Kapama Bedeli Nedir?

  Dağıtım şirketi tarafından mevzuat gereğince Doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı bedel olup, her yıl bağlantı tarifelerine ilişkin alınan Kurul Kararı ile belirlenmektedir.  ..Devamı

 • Sayaçlar Nasıl Kontrol Edilir?

  Dağıtım şirketi sayaçların sağlıklı isleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla kontrol ..Devamı

 • Doğalgaz Hizmeti Hangi Şartlarda Durdurulur?

  Dağıtım şirketi; a) Müşterinin belli bir süre için Doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği Doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde, b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle, c) Mahkeme veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz Doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde, d) Abonenin diğer bir adreste bulunan Doğalgaz aboneliği ile i ..Devamı

 • Müşteri Sözleşmesi Nasıl Sona Erdirilir?

  a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine, b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde, c) Müşterinin vefatının tespiti halinde, d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir.  ..Devamı

 • Faturalar Nasıl Ödenecektir?

  Faturada belirtilen Doğalgaz tüketim bedeli, belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Akmercan ödeme noktalarını web sayfalarımızdan ve faturalarımızdan öğrenebilirsiniz.  ..Devamı

 • Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

  Müşteri, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri faturaya itirazını, tebliğ tarihinden itibaren son ödeme tarihine kadar dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlar. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. ..Devamı

 • Doğalgazı Daha Ekonomik Nasıl Kullanabilirim ?

  Isı yalıtımı yaptırarak. Pencerelerdeki hava kaçaklarını önleyerek, Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı levhası yerleştirerek , Radyatörlerde termostatik vana kullanarak , Radyatör önünü perde ve oturma grupları ile kapatmayarak , Radyatör üzerini ısı geçişini engelleyen ev eşyaları ile kapatmayarak , Yakıcı cihazlarınızın yıllık periyodik kontrollerini yetkili servislerine  yaptırarak. ..Devamı

 • Depozito İademi Nasıl Alabilirim ?

  Güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, kapatma  dilekçesi  için abone merkezlerimize giderek talep bulunulmasından itibaren onbeş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. ..Devamı

WhatsApp
Hemen Ara