Abonelik ve Abone Bağlantı Bedeli Nedir?


Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedelinin hesabında iki ayrı tarife grubu bulunmaktadır:

a) Konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan aboneler Şehir içi      Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak bağımsız bölüm sayısında (BBS) 200 m²`ye kadar alan için BBS=1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m²`ye kadar alan için ise BBS bir artırılır. İlk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra BBS>1 olan konutlar için alınacak bedel, her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı                   tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Kurumun yaptığı ihale sonucu lisans almış dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Söz konusu dağıtım şirketleri için, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı her yıl Kurul Kararı ile yeniden belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden Doğalgaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi kapsamında abonelerin yazılı talebi doğrultusunda, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda alınacak bedel her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı)

b) Mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullananlar mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde, bağlantı abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine yüzde 10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür.

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılmayacak olması ve konutlarla aynı binada bulunması halinde, abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı şekilde BBS üzerinden hesaplanır.

c) Serbest tüketiciler Şehir içi Doğalgaz dağıtım şirketleri serbest tüketicilere; eşit durumda bulunan serbest tüketiciler arasında ayırım yapmaksızın, taraflar arasında belirlenen bağlantı tarifelerini uygular.

NOT 4646 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden Doğalgaz dağıtım faaliyeti yapan şehir içi Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerince, 31/12/2003 tarihinden önce bağlantıyı oluşturan unsurlar için her ne ad altında ve tutarda olursa olsun bir bedel alınmış ise aynı bağımsız bölüm, bina veya tesis için bağlantı bedeli alınamaz. Bu hüküm abone bağlantı bedelinin unsurlarından olan sayaç ve sayaç bağlantı              elemanları için de uygulanır.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp
Hemen Ara