Doğalgaz Hizmeti Hangi Şartlarda Durdurulur?


Dağıtım şirketi;

a) Müşterinin belli bir süre için Doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği Doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz Doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Abonenin diğer bir adreste bulunan Doğalgaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

f) Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (DMHY) 63 üncü maddedeki hallerde, (DMHY Madde 63- Dağıtım şirketi; sadece, Doğalgaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile Doğalgazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında Doğalgazı kesebilir.)

g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde, Doğalgazı keserek hizmeti durdurabilir ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir. Yukarıda belirtilen (c) ve (f) bentleri hariç, Doğalgaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca   yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır. yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden Doğalgaz verilir. 

Tümünü Görüntüle
WhatsApp
Hemen Ara